radda-lekeberg.se © 2010 

 

2010-12-30

En artikel i DN som alla bör läsa

Lars Jonsson och Jan Troell skriver om vindkraftverkens intrång i landskapsbilden. De hävdar att det är skandal att man inte bryr sig om lokala opinioner. Läs härom detta, inlägg finns även i gästboken.

 

2010-12-28

Att vistas i närheten av vindkraftverk

Nu har det kommit upp information även i dagspress där faktiskt även ägarna till vindkraftverken medger att det kanske inte är helt hälsosamt att vistas i närheten av vindkraftverken. Att vi påpekat detta för länge sedan framgår av "Därför vi säger nej" beror ju på att vi som är oroliga för vindkraftens ouppklarade effekter har läst på noga och mycket, vilket tyvärr inte våra politiker har gjort. Läs gärna här om att faran för iskast är olöst. Jag har också sett artiklar som informerar om att industrin fått ett antal miljoner i bidrag för att lösa isproblemet - och det får man efter beslut om hundratals vindkraftverk är taget i norra Sverige. En bloggare har kommenterat artikeln, läs hans åsikter r.

 

2010-12-22

Varning Markägare!

Miljörisker med vindkraft för markägare

Jag har hittat en intressant artikel som markägare med avtal med Stena borde läsa. Jag vet inte om den är relevant för de som har avtal med Stena, eftersom jag av naturliga skäl inte har sett något sådant avtal. Vad som har sagts är att man avsätter 67 000 kr för återställning i de kalkyler som jag har hört talas om. Jag har en minnesbild att Stenas ledning nämnde någon sådan uppgift vid vårt möte med dem. Jag bandade hela mötet, men har inte återfunnit den uppgiften då mötet var flera timmar långt. Om det är Stenas kostnad, så kan ju det vara korrekt i deras kalkyl, men om de har avtal som beskrivs i artikeln där man talar om miljonkostnader för återställning så blir det en kostnad som markägarna får stå för.

 

2010-12-21

Vindkraftens (in)effektivitet

I dag är det mer än 20 grader kallt. Vi behöver energi mer än nånsin. Dagens siffra på vindstat.nu visar en effektivitet på 10% av installerad effekt.Vindstat.nu är en sida som visar aktuell effektivitet hos rapporterade vindkraftverk. Tidigare var alla vindkraftverk skyldiga att rapportera avgiven effekt dit, men detta har upphört. Varför Stena inte rapporterar in sin effektivitet vet vi. De säger att det är en affärshemlighet. Jag föreställer mig att vore det så att de hade en hög effektivitet skulle man tala om hur bra det är, men nu...

 

 

2010-12-17

Vindkraftsinformation - ändrade tider

10 januari kl 18.30 i Linden i Fjugesta

12 januari kl 18.30 på Furugården, Mullhyttan

17 januari kl 18.30 i Vretalunds idrotslokal Hidinge/Lanna

Britt Åhsling (m) som är byggnadsnämndens ordförande meddelade detta i NA 16 december.

Då blir vi medborgare informerade mer i detalj om vad politikerna vill!

 

2010-12-15

I Dagens NA har Sven Larsson fått in en replik på Stenas uttalande

Läs det här som wordfil

 

 

2010-10-12

En belysande film från youtube

hittar ni härDe berättar om löften om arbeten mm som ej blev av. Kan det bli så även här? En replik fastnar i huvudet: Its not green energy, its dollar, dollar dollar.  Har gjort om, ska fungera nu!

 

2010-12-05

Sven Larsson har fått in en insändare i NA i dag (på sin namnsdag, dubbelt grattis)

På sidan 38 finns insändare med rubrikerna Hög tid för besked i Lekeberg - vad vill politikerna? Jag har här lagt ut en pdf-kopia som är lite svårläst, men läs, den är mycket bra! Här finns en wordfil som är lättare att läsa

 

2010-11-26

Ring P1 om vindkraft

En lyssnare från Nora har synpunkter på industriell vindkraft.

Jag instämmer i det han säger. Lyssna på Ring P1 26 november, drygt 36 minuter in i programmet.

Länk finns här

 

2010-11-24

Kylan stoppar vindkraftverken

Tekniken är ej klar, men utbyggnad sker ändå. Bygg ut först, kontrollera efteråt och låt skattebetalarna betala. Lyssna på reportaget här

 

 

2010-11-24

Elföretagen lurar oss med gröna elavtal

Läs om illusionen att köpa grön el. Det betyder ingenting mer än bättre

resultat för elbolagen. Läs debattartikel här

 

 

2010-11-22

Sveriges Radios P1-morgon - Dystert för vindkraften

Lyssna till reportage om vindkraften. Vad man inte säger i reportaget att vkv är olönsamt TROTS enorma subventioner. Det är två reportage här 

Citat ur programmet: "Det kan bli en mörk framtid för vindkraften, åtminstone för vindkraftsägare i södra Sverige. När vindkraftsverken blir fler, så blir det överskott på el när det blåser, och blir det elöverskott, så faller priserna och producenterna får ut mindre."

 

Har just hittat ett debattinlägg i DN den 12 november från Kungliga Vetenskapsakademin. Det ger en ännu dystrare bild av vindkraften. Läs gärnahär

 

2010-11-22

I Dagens Industri skriver Jonny Fagerström om vindkraftens arbetsskapande effekter

De belyser få arbetstillfällen det ger lokalt och för Sverige. Enligt internationella undersökningar försvinner mer jobb genom högre elpriser än vad som skapas. Läs mer här

 

2010-11-19

Naturskyddsföreningen stödjer oss

Här kan ni läsa deras kompletterande skrivelse till Stena. Det finns även en artikel i NA Söndag 21 nov.

 

 

2010-11-17

Har du skrivit till Stena än?

Kom ihåg att vi fått utsträckt tid, det är inte försent ännu att skriva och protestera. 22 november är

sista dagen

 

2010-11-11

Osanningar om vindkraft

Jag har googlat omkring lite och hittat en intressant sajt som skriver om vindkraft. En flik handlar om osanningar om vindkraft och den kan och bör ni läsa här

 

2010-11-10 och 17

Närkes Ornitologiska föreningen har skrivit till Stena - NYTT

De skriver:  enligt vår uppfattning understryker denna listning ytterligare den föreslagna exploateringens olämplighet”, skriver Närkes ornitologiska Förening. NA skriver i pappersupplagen en halvsida om detta, på nätet skriver man i korthet detta. Jag har nu fått föreningens skrivelse och den kan ni läsahär

 

2010-11-02

Naturskyddsföreningen har gjort en områdesbeskrivning

De gjorde den inför politikervandringen men vill gärna att den sprids till en större krets. De är också besvikna på NA:s reportage i dagens tidning. Områdesbeskrivningen hittar du här. I den här beskrivningen finns också med argument mot Stenas "samråd"

 

2010-11-02

Vindkraftmotståndet växer runt om i landet

Här kommer några insändare som publicerats på andra håll

    2     3

 

2010-11-02

Mullhyttans hembygdsförenings styrelse tar ej ställning

Trots en föreningsstämma där en stor majoritet var mot vindkraften tar inte hembygdsföreningen ställning. Styrelsen fattar beslut efter att ha kallat till extra föreningsstämma och kör sen över stämman. Jag är förvånad över att en styrelse kör över stämman, i andra sammanhang är en stämma överordnad styrelsen.  Kommunikén kan du läsa här. Enligt medlemmar i nätverket som deltog på stämman var en överväldigande majoritet av de närvarande på stämman mot vindkraften. De medlemmarna saknade ju anledning att sända in enkätsvaren, eftersom de deltog direkt på stämman och detta redovisas inte alls. I dag onsdag refereras kommunikén i NA. En kommentar i NA till detta är att styrelsen kanske nu bör välja nya medlemmar, man är inte nöjd med de nuvarande...

 

2010-10-26

Uppdaterat "Därför säger vi nej"

Vi har gjort en uppdatering med de allra senaste uppgifterna från lagtexter, publikationer och skrivelser från myndigheter samt tillgängliga forskningsresultat vilka redovisar de faror och osäkerheter som finns beträffande vindkraftsetableringar. Skriften återfinns under fliken "Därför säger vi nej".  Texterna är en viktig källa för dem som vill sätta sig in i frågan och få ett brett och nyanserat kunskapsunderlag att föra diskussioner.

 

2010-10-26 

Extra föreningsstämma i Mullhyttans Bygdeförening

Styrelsen i Mullhyttans Bygdeförening hade kallat till extra föreningsstämma söndagen den 24 oktober. Enda ärende vid stämman var föreningens ställningstagande för eller emot vindkraftsanläggningen vid Kronoberget.

Stämman var inte beslutande utan styrelsen avser att ta ställning efter att ha hört medlemmarna vid mötet och genom en medlemsenkät som sändes ut tillsammans med kallelsen till medlemsmötet.

21 medlemmar deltog i stämman. Många deltagare argumenterade för att industriell vindkraft i bergen inte är förenligt med föreningens huvudsyfte att tillvarata gemensamma intressen i bygden och stödja kulturverksam och annan verksamhet som på olika sätt gagnar bygden.

Det efterlystes flera gånger de argument som talar för att en vindkraftsindustri gagnar syftena men inga sådana lades fram.

85 medlemmar har besvarat styrelsens fråga. Av dem är 59 emot byggandet, 16 för och 10 har svarat vet inte/har ingen åsikt. 158 medlemmar har inte nyttjat tillfället att deklarera sitt ställningstagande.

Styrelsen avser att fatta beslut i frågan vid styrelsemöte måndagen den 1 november.

 

2010-10-23

Stena gör en väntad reducering av antalet vkv

Som vi antagit gör nu Stena, enligt NA i dag, en mnskning av antalet vkv som man tänker bygga. Vi inom nätverket har väntat på detta.

Vi har hela tiden räknat med att man ska komma med det beskedet, eftersom inom nätverket finns markägare som de inte kan få avtal med.

 

2010-10-20

Förslag på skrivning till Stena finns nu

Gå till fliken samrådsunderlag och kopiera, komplettera med egna synpunkter och sänd in! Senast 31 oktober!

Titta gärna på de nya bilderna av kilsbergsnaturen som finns att se via gästboksidan

 

2010-10-20

Vindkraftsbranschens utedning kritiseras

För en kort tid sedan kom en utrednng som hävdade att närhet till vindkraftverk inte påverkar priserna för närliggande fastigheter. För den som får naturen förstörd kändes det häpnadsväckande. Nu har kritiker framfört synpunkter på denna utredning med bla hänvisningar till utländska undersökningar. Läs här

 

2010-10-19

Naturskyddsföreningen ordnar vandring den 30 oktober

i Kronobergsområdet. De verkar inte ha bestämt sig ännu. Vad är det som gör att naturintresserade ser som fördelar med vindkraftverken? Det kan väl bara vara pengarna, dvs bygdepengen som Stena utlovar? Na skriver kortfattat pånätet, mer utförligt i

pappersupplagan

 

2010-10-17

Insändare i NA lördag 16 oktober 

ej på nätet av Jonny Fagerström, från FSL

Svensk Vindenergi, lobbyister, vill få bort kommunala vetot. Läs insändarenhär, dock dålig kvalitet. Texten finns

ävenhär

 

2010-10-13

En länk till en lång men intressant film, engelskt tal.

Till skillnad från i England vet vi att här finns inte någon kolkraftsel som kan minska, alltså än mindre skäl än i England att förstöra miljön. Länken är här, även omnämnd i gästboken.

 

2010-10-05

Oberoende konsult eller jävsituation?

I vindkraftsfrågan finns ett antal intressenter med olika syn på etableringen. Kommunen ska företräda de lokala intressena och har befogenhet att stoppa projektet. Gällande översiktsplan har flera skrivningar som inte ger utrymme för intrång av det slag en vindkraftsindustri innebär. Se Miljöpartiets motion på denna sida. Senare policyskrivningar från kommunen om den viktiga och skyddsvärda naturen talar samma språk. För att kunna bedöma den nya situationen med anspråk på att exploatera natur och naturvärden på ett sätt som inte kunde förutses då översiktsplanen arbetades fram kommer, kommunledningen att ta fram ett s k tematiskt tillägg till gällande plan.  Löften har uttalats att detta ska ske i en bred dialog med medborgarna. För detta behövs bl a ett aktuellt och oberoende faktaunderlag.

 

Det konsultföretag som kommer att anlitas för att ta fram faktaunderlag är WSP Sverige. På deras hemsida där de redovisar sina meriter på vindkraftsområdet kan läsas:

 

WSP har på uppdrag arrangerat seminarier på temat "Förankring, acceptans och motstånd" vid vindkraftetableringar. Seminariet riktade sig till tjänstemän och politiker inom kommuner och diskuterade hur dessa frågor bör behandlas på en kommunal nivå.

 

För Sten Renewable har konsultföretaget haft:

Uppdrag avseende vindkraftsetablering för tre olika områden omfattande ca 120 verk inklusive framtagande av parklayout samt miljökonsekvensbeskrivning. WSP har, i samband med MKBn, upprättat samrådsunderlag samt underlag till de informations- och samrådsmöten som genomförts. I arbetet med MKB’n har även vägkorridorer lagts in i layouten. Flertalet fotomontage har konstruerats där WSP även ansvarat för fotograferingen. Vidare har kart- och illustrationsmaterial tagits fram till samråd och informationsmöten.

 

När det finns en viss risk eller misstanke, att en expert som anlitas i en kontroversiell fråga har eller haft sådana bindningar med en av intressenterna att oberoendet kan ifrågasättas, brukar man kalla det jäv.

Kommunen motiverar sitt val bl a med att det inte finns så många experter i landet och att det är svårt att hitta någon som inte haft uppdrag åt industrin. Det kan säkert vara ett problem, men WSP förefaller så involverat i att ta fram underlag som stöd för etablering av vindkraft, att kommunen borde ompröva upphandlingen. 

Titta gärna in på deras hemsidahär

 

 

2010-10-04

Kort referat om "samrådet"

”Samrådsmöte” den 30 sept. i Mullhyttan

Med samråd menas i gängse språkburk överläggning, rådslag. Här var det frågan om information vid ett antal stationer, där Stena ville möta enskilda eller små grupper. När vi från nätverket under mötet försökte få tillstånd en gemensam och samlad överläggning om risker, störningar, intrång mm av projektet blev vi både bryskt och oförskämt bemötta av de två högsta representanterna för Stena. ”Vi sköter samrådet, det ska ske på de villkor som vi bestämt och vet är bäst.” Mötet präglades minst av allt av lyhördhet och öppenhet som en insändare i gästboken lite naivt förväntade.

I Gästboken finns många kommentarer och beskrivningar av vad som hände. Här kan vi konstatera, att många närvarande ifrågasatte formerna och menade att något samråd inte ägt rum, utan att det var en ensidig information och lobbying från Stena. Stena väljer själva utan insyn ut vilka frågor och diskussionerna från enskilda samtal vid olika stationer som ska redovisas vidare, och vilka som inte ska tas upp.

Många markerade att de inte godkände detta som samråd genom att inte teckna sig på utlagda deltagarlistor och andra som skrivit på sitt namn valde att stryka det när de såg hur mötet utvecklades.

Vi hävdar således mycket bestämt från Nätverket att något samråd inte ägt rum.

 

Nytt: länk till Tvärsnytts reportage finns  här

 

2010-10-04

 

I NA, lördagens pappersupplaga, ej på nätet, finns ett stort reportage där en av markägarna uttalar sig om oss i nätverket. Han säger att vi inte har rätt att sprida lögner och Stena gör en prövning.  Lite ironiskt undrar jag då om Stena har rätten att sprida lögner med hänsyn till vad som framkom under samrådet..  Allvarligt talat, vi har så starka argument att vi inte ska ge spridning åt några osanningar. Är det så att det förekommer osanningar på denna sida så kontakta mig, naurligtvis med källhänvisningar så ska vi även redovisa eller rätta till detta. Att markägaren som uttalat sig kallar oss talibaner i NA är definitivt felaktigt. Var han fått den uppfattningen ifrån vet jag inte. Vi har inte vid något tillfälle uppmanat till nån som helst form av våld. Vår ledstjärna i detta vindkraftmotstånd är att vi ska söka föra fram korrekta uppgifter. Att markägaren, som genom Kraftös tillbakadragande inte längre har något avtal, sannolikt talar i affekt då han har förlorat en förfärlig massa pengar, kan möjligen förklara hans obehärskade uttalande. Låt oss bortse från sådan, det är Stena som sår split i bygden, inte vi.

/Sven Ekholm

 

2010-09-28

GENOMBROTT?

I dag har jag efter samtal med Kraftö fått deras tillåtelse att publicera följande uttalande

 

Kraftö AB genom Fredrik A. Svensson, operativ chef.

I dag har jag fått bekräftat att Kraftö AB har lagt ned sin planerade vindkraftssatsning i Lekeberg. Det har bekräftats av Fredrik A Svensson, operativ chef på Kraftö AB som efter mailkonversation godkänt att vi publicerar detta uttalande från Kraftö AB:

"Kraftö AB har beslutat att lägga ner projektet i Lekeberg, med hänsynstagande till projektfaktorer som kan påverka en vindkraftsetablering. Vi kan också meddela att vi INTE har överlåtit projektet till annan part utan projektet är definitivt nedlagt".

Vi från Nätverket är naturligtvis belåtna med att få detta besked och vår förhoppning är att Stena har lika kvalificerad expertis och därvid gör samma bedömning som Kraftö. I samtalet framkom att projektfaktorerna var delvis vår opinionsbildning men, vilket är ännu mer intressant även övriga faktorer såsom vindmätningar osv. Vi tackar Kraftö för deras beslut och beklagar att de, genom våra lokala politikers långbänk i frågan tvingats lägga ned onödiga kostnader på denna fruktlösa projektering.

 

NYTT: I onsdagens NA framgår det dock att Stena har för avsikt att överta projekten. Vad var Kraftös utsaga att man inte överlåtit projektet värt? Den utfästelsen synes ha varit helt missvisande.

 

Jag kanske borde förstått att det var något lurt. Mailet med nedläggningsbeskedet hade nämnligen inte bara sänts till mig, utan även till Dan Sandros,Stena!

Viktigare än någonsin att fortsätta motståndet - möt upp i morgon i Mullhyttan!

I NA uttalar sig (s) på ett sätt som ändå borde ge vissa förhoppningar. Har politikerna börjat ta intryck? 

 

 

2010-09-27

I dagens NA har Sven Larsson skrivit en mycket bra insändare

Läs den, den finns på sidan 26, endast i pappersupplagan. Vi har skannat in den, lite, nej mycket, svårläst men prova här, manuset i wordformat som är lättare att läsa men saknar bild finns här

 

Under fliken Samrådsunderlag ovan finns nu en länk till Stenas aktuella samrådsunderlag, som nu går att ladda ned, de har haft tekniska problem tidigare.

Observera att det är en partsinlaga!

 

 

2010-09-25

Nu händer det saker och vi hoppas att fler partier stödjer MP:s krav  

Här kommer miljöpartiets motion till kommunfullmäktigemötet där man yrkar att arbetet med det tematiska tillägget till översiktsplanen avbryts utan dröjsmål, samt att vetot inlägges mot hela Vindkraftprojekt Kronoberget.

                                                                                                        "2010-09-22

 

Motion till

Kommunfullmäktigemötet 2010-09-23

Lekeberg Kommun

Vindkraftprojekt Kronoberget

Sökande bolag Stena Renewable

 

 

Miljöpartiet de Gröna i Lekeberg yrkar genom denna motion till kommunfullmäktige att arbetet med det tematiska tillägget till översiktsplanen avbryts utan dröjsmål, samt att vetot inlägges mot hela Vindkraftprojekt Kronoberget.

 

 

Sakskäl:

 

Projektet strider fullständigt emot vad som lades fast i 1998 års översiktsplan. Denna plan arbetades fram i ett djupgående demokratiskt arbete där kommuninnevånarna i ett tidigt skede aktivt deltog i planeringsprocessen. En arbetsgrupp med representanter från tekniska förvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, barn och utbildningsförvaltningen, kommunchefen samt en konsultupphandlad projketledare hade ansvaret för arbetets genomförande. Material från studiecirklar, skolor och andra intresserade blev en del  av underlagsmaterialet till översiktsplanen. Ytterligare material kom från länsstyrelsen, olika typer av statistik och utredningar som rörde

Lekeberg kommun på ett eller annat sätt. Kort uttryckt tillkom 1998 års översiktsplan på ett  demokratiskt sätt med stor lyhördhet för vad kommuninnevånarna i Lekeberg hade för synpunkter för den långsiktiga planeringen av bl.a naturen i Lekeberg kommun.

 

Gällande Natur och Kretslopp uttrycktes att man skall värna och stärka de naturvårdsområden som finns upptagna i Naturvårdsöversikt Örebro län från 1984 med kompletteringar sammanställda av Lekebergs kommun1997. Hänsyn skall också tas till de områden eller enstaka naturföreteelser som inte finns med i de översikterna men som av allmänheten anges som intressanta. Man skall stärka bl.a Kilsbergens förkastningsbrant, stora opåverkade områden som de inre delarna av Kilsbergen där nyexploateringar endast bör tillåtas i undantagsfall. De större opåverkade områdena är viktiga för en del djur och växtarter och deras överlevnad, skriver man. Kommunen präglas av Kilsbergens skogar och höjder i väster och jordbruksbygderna i öster. Utsikten mot de blå bergen och ut över jordbruksbygden framhävs av kommuninnevånarna som ett mycket positivt inslag i landskapsbilden. Vid förändringar i användning av marken bör studier göras med hänsyn till utblickar över landskapet. Område nr 10 i 1998 års översiktsplan Trollkarlsområdet samt utsträckning västerut och norrut åsattes ett mycket högt naturvärde! Så långt 1998 års översiktsplan.

 

Då ingen i remissomgången 2007 Riksintresse vindbruk hade relevant insikt om Industriell Vindkraft i grupposition, inte heller utvecklingen i vindkraftsbranschen mot allt högre torn, större rotordiameter och mångdubbelt ökade effekter i MegaWatt, kan man idag underkänna innehållet i remissarbetet. Detta därför att konsekvenserna av de verk som idag lanseras och de positioner de tar i landskapet, är väsensskilda från det som de som ingick i remissgrupperna på kommunal nivå kunde få tillgång till under remissarbetet. Därför kunde intrånget i de skyddsvärda naturområdet inte förutses. Det kan därför uteslutas att ett ansvar från dem som ingick i remissen kan utmätas. Vi som arbetar politiskt i Lekeberg Kommun måste dock ta vårt ansvar idag då vi ser det faktaunderlag som nu presenteras av sökandebolaget. Det framgår bortom varje tvivel att Södra Kilsbergens natur inte på något sätt tål det intrång som en etablering av det slag Stena Renewable presenterar för det aktuella området.

 

Naturupplevelser, friluftsliv, rekreation och jakt, omintetgörs i princip fullständigt i det aktuella området på grund av gällande säkerhetsavstånd för nedfallande snö, is och maskindelar runt gruppetablerade vindkraftverk av den aktuella storleken. Området skyltas runt verken och människor som bryter mot varningen går förbi skyltarna på egen risk. Kommunen är tillsynsmyndighet för skyltningen enligt plan o bygglagen. Området blir farligt och fullständigt splittrat att vistas i. 

 

Det visuella intrånget innebär naturligtvis att Södra Kilsbergen helt tappar sitt värde och den inneboende dragningskraft som området innehar. En besökare till t.ex Trollkarlsklint återvänder inte då stillheten och den orörda naturen är borta. Utsikten mot väster, norr, söder skulle om etableringsansökan fick tillstånd förvandla till ett rörligt inferno av vindkraftsindustri i gruppetablering med snurrande jättelika vingar mot solens nedgång. Till detta kan läggas det audiella intrånget samt alla vägar, fundament och elförsörjningskablar som grävs ned i den nya infrastrukturen i området.

 

Det är därför vår plikt, med denna insikt, att vi tillser att arbetet med det tematiska tillägget till översiktsplanen avbryts omedelbart och Lekeberg kommun som en konsekvens av detta lägger in det veto som finns.

 

Lekeberg Kommun skall enligt Miljöpartiet de Gröna använda och utveckla området. Vi skall  i samråd med kommuninnevånarna tillse att folkets vilja följs från den djupa demokratiska process som slutfördes 1998, av den politiska styrgruppen, arbetsgruppen och övriga medarbetare. Miljöpartiet de Gröna vill visa respekt för det arbete som så djupgående genomfördes 1998 tillsammans med kommuninnevånarna.

 

Anm.

Då lagstiftningen idag inte alls motsvarar det skydd som måste anses tillräckligt, från dagens enorma Vindkraftverk, finns skäl att uppmärksamma att lagstiftningen är under översyn av Msb (myndigheten för samhällsskydd o beredskap)

 

Not. Framtida byggande utanför riksintresse vindbruk:

Statens energimyndighet skriver i 3.2.1: Påverkan av ett riksintresseområde vindbruk kan också ske genom etablering av bostäder utanför riksintresseområdet genom de skyddsavstånd som kan krävas. Det vill säga: Man ser redan idag att skyddsavstånden måste ökas ut och detta innebär att det inte är säkert att byar, intill det som slutgiltigt blir riksintresse vindbruk kan ge bygglov för ny bebyggelse i närheten till gruppetablerade vindkraftverk. Detta får stor negativ betydelse framåt i tid.

 

 

Miljöpartiet de Gröna

Lekeberg"

 

2010-09-24

Samrådsmötesinbjudan har kommit från Stena

Den 30 september skall samrådsmöte hållas i Ordenshuset i Mullhyttan mellan kl 16,30 -20,00.

Mer info kommer

 

2010-09-24

Föreningen Kilsbergskanten har haft möte och kommit fram till följande:

"Ordföranden Anne Gro Egeberg inleder mötet med att berätta om föreningens idé och vision – hållbar livsstil, samverkan, inflyttning, småföretagande och naturturism.

 

Därefter presenterar hon kort projekt Kronoberget med utgångspunkt från vad som idag är känt - upp till 200 m höga master, rotordiameter på 130 m, 4 MW. Kronoberget är ett av de större projekten i Sverige för närvarande. Kunskapen om effekterna från så höga verk är begränsad. Risk finns för störningar vad avser ljud för människor och djur, för nedfallande is mm. Dessutom kommer verken att synas på långt håll och knappast försköna landskapsbilden.

 

Projektet har diskuterats i styrelsen ett flertal gånger berättar Anne Gro och styrelsen har till sist kommit fram till att utbyggnaden inte går i samklang med föreningens idé och vision för bygden och att föreningen därför bör agera i frågan. Lekebergs kommun, som har vetorätt, har ännu inte tagit ställning i ärendet. Kommunens beslut kommer troligen senare i höst.

 

Efter en livlig diskussion sammanfattar Anne Gro att hon känner stöd för att styrelsen går vidare i frågan med en skrivelse om föreningens ställningstagande i första hand till Lekebergs kommun. Skrivelsen kommer att redovisa hur föreningen vill utveckla området och varför man anser att denna utveckling kommer att vara svår att nå med en stor vindkraftpark."

 

Från nätverket är vi mycket glada över stödet, särskilt som det av protokollet framgår att flera ledande politiker i Kommunen deltagit i beslutet.

 

2010-09-07

Överlämnande av protestlistor

 Det är nu över 1 000 personer som genom sin namnteckning på listorna mot industriell vindkraft visar sin övertygelse att Södra Kilsbergens vildmark inte är till salu och inte ska exploateras till industrimark. Vi kräver att Lekebergs kommun ska skydda och förvalta naturen till glädje och rekreation för boende och för besökare och inte minst för kommande generationer genom att nu lägga in sitt veto mot all planering av industriell vindkraft i området.

 

Nätverket kommer nu att överlämna namnlistorna till kommunledningen med kravet om veto.

Onsdagen den 8 sept. kl 10.00 tar kommunstyrelsens ordförande Henrik Hult emot medlemmar i nätverket i kommunhuset, Fjugesta för ett offentligt överlämnande. Marie Larsson och Magnus Eliason har tagit på sig ansvaret för nätverkets räkning vid ceremonin.

Andra som sympatiserar med nätverket och som har möjligheter är välkomna att möte upp och stödja Marie och Magnus.


 

Listorna fylls hela tiden på med nya namn och det är viktiga för den fortsatta opinionsbildningen.


 

Det ska bli intressant att ta del av hur kommunledningen och exploatören reagerar på denna kraftiga viljeyttring.


 

Informationen utformad av Sven Larsson

 

2010-09-02

Vindkraft till lands är ej längre aktuellt!

I Danmark förklarar nu det statliga företaget som sysslar med vindkraftutbyggnaden att det inte längre är möjligt att få acceptans för vindkraftverk till lands. Danmark har ju kommit längre i vindkraftsutvecklingen och har inte heller våra alternativa möjligheter med vindkraft och kärnkraft. Är det bara en tidsfråga till dess vår överhet också inser vådan av att förstöra människors miljö. Lär här och öva på er danska

 

2010-09-01

Namnlistor- nu över 1000 namn (6 sept)

Nu börjar det bli dags att lämna in namnlistor. Inger, chefen på ICA-träffen i Mullhyttan och hennes medarbetare ställer upp på att bli uppsamlingscentral för resterande listor. Vi har redan fått ett stort antal namnunderskrifter tack vare att vi fått ha listor för underskrifter uppsatta i affären. Det är viktigt att gynna den lokala affären, skulle den tappa kundunderlag om turister och sommarstugeägare försvinner pga vindkraftverket - hur klarar sig boende i Mullhyttan då? Den som inte kan lämna namnlistor i Mullhyttan kontakta Sven Larsson, mail larsson.socmedkonsult@telia.com

Antalet underskrifter som vi har här överstiger nu 900 st  NYTT - nu över 1000 st!!!och listorna avser vi att att överlämna till Kommunledningen före valet.

 

2010-08-31

Möte med STENA

Nu har Sven Larsson och jag träffat Stenas VD och projektledare. Vid mötet klargjorde vi att vi inte överhuvudtaget är intresserade av att vindkraftverk sätts upp på Kronoberget. Vi framförde klart att vi inte är intresserade att diskutera ändringar av projektet utan vår ståndpunkt är att projektet ej ska genomföras.

Samtalet var trevligt och vi skildes med respekt för våra olika åsikter. Vi fick en del information som vi bedömer som värdefull för den fortsatta processen

Sven Ekholm

 

2010-08-31

Kilsbergsfrämjandet har uttalat sig mot vindkraften

I NA i dag skrivs på Lekebergsidan att Kilsbergsfrämjandet, som talar för 50 st medlemsorganisationer med anknytning till Kilsbergen att man motsätter sig vindkraftsatsningen. Mycket positivt. Läs här

 

2010-08-30

Möte med Lekebergs moderater i kväll

Blev en trevlig dialog efter en trevande inledning. Jag kände att de lyssnade intresserat till det vi kunde informera dem om. Vi hade inte förväntat oss att frälsa dem direkt. och det blev det inte heller, men förhoppningsvis fastnade några av våra argument.

 

2010-08-24

Debattartikel på Brännpunkt i SVD i dag.

De enorma kostnaderna för oss elkonsumenter borde användas bättre, förslagsvis till energibesparingar. Läs artikeln här  Det visar att industriell vindkraft inte är rimligt med den exploatering av oftast orörd natur som håller på att genomföras. Under de sista dagarna har också Andreas Carlgren uttalat sig för försämringar av det kommunala vetot. När tillnyktring i detta ärende sker, förhoppningsvis, kommer subventionerna att minska eller försvinna - och vem har då råd att återställa vår natur? Markägarna riskerar att sitta med Svarte Petter när storbolagen drar sig ur! (de är solidariskt ansvariga för återställandekostnader tillsammans med vindkraftsverksägarna)

I Ny teknik, bl a,  har man kommenterat artikeln läs även där

Tillägg: Här finns nu slutrepliken

 

2010-08-21

Så här är det i Danmark nu

Hämtat från FFSL, Föreningen för Svenskt Landskapsskydd i en hemställan till Andreas Carlgren 2010-08-19

"Skadeståndsrätt för dansk vindkraftgranne

Om skadeståndskrav ställs under processen, så får grannen minskningen i fastighetsvärde som skadestånd. För 3-MW-vindkraftverk är avståndet vid 45 dB(A) 900 m till 1100 m. Vid 40 dB(A) som bullergräns är avståndet 1250 m till1550 m dvs. 8 ggr höjden i Sverige. Grannar får även rätt till en 20-procentig andel i verket. Värderingen av advokat och auktoriserad fastighetsmäklare kostar 4 000 dkr för dem som bor längre bort än 6 ggr höjden av verket om värdeminskning inte föreligger - annars är värderingen gratis. En specialdomstol har inrättats i Aalborg för reglering av belopp för minskning av fastighetsvärden i samband med exploateringar av vindkraftverk. Ett första belopp om 200 000 dkr har utbetalts för ett 70 m högt vindkraftverk på avståndet 600 m från en drabbad grannfastighet. Efter det att frågan om skadestånd började diskuteras i Danmark 2003 har inte ett enda stort vindkraftverk byggs på land i Danmark utan exploateringar där sker numera till havs. Danska kommuner har enhälligt inlagt veto mot stora landvindkraftverk"

Läs hela skrivelsen här

 

2010-08-19

Marianne Ring intervjuas i radio

Lyssna till debatt om vindkraft i P4

Mycket bra framträdande av henne. Det den sk experten framförde var inte speciellt bra, däremot. Att inte kunna informera om reglerkraftsbehovet vid utbyggnad av vindkraften och att den medför sannolikt mer utsläpp är rätt klent!

Läs om vad kungliga vetenskapakademin kommit fram till:

 

Uttalande om vindkraft

av Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott

4. Vindkraften fordrar reglerkraft vid otillräckliga vindförhållanden

Om vindkraft ingår i ett större energisystem medför intermittensen att bortfallet av kraft, när det slutar blåsa eller blåser för mycket, snabbt måste ersättas med s.k. reglerkraft för att upprätthålla stabiliteten i systemet. Elen måste nämligen produceras i samma ögonblick som den används. Ett problem för den planerade utbyggnaden av svensk vindkraft är att vattenkraftens kapacitet som reglerkälla redan är i stort sett fullt utnyttjad (se t.ex. Energimyndighetens rapport ER 2008:24, Vattenkraften och energisystemet). Reglerförmågan begränsas genom olika vattendomar som avser maximala och minimala vattenmagasinsnivåer samt maximala flödesförändringar. Alternativen är då att bygga ut vattenkraften eller att reglera med kraftvärmeverk, vilket i sin tur leder till minskad elproduktion och ökad spillvärme, med högre priser på fjärrvärme som följd.

 

Kommentar: Kraftvärmeverk drivs oftast med kolkraft eller gas = mer utsläpp!

 

 

2010-08-18

Håkan Söderman, moderat kommunalråd

Har kontaktat oss och vill bli informerad om hur vi ser på vindkraftsinvesteringen. Vi kommer att få träffa honom och övriga ledande moderater den 30 augusti.

Mycket glädjande, det verkar som det lossnar. Vi kom också till tals med några politiker på Åsavallen i lördags där Sven Larsson, Magnus Eliasson och jag deltog för nätverket. Nu känns det som vi har medvind! Det verkar också som vi nu ska få möta hela kommunledningen innan valet, Håkan framförde att det tydligen var beslutat så i måndags. Hör av er ni som vet mer om detta!

 

2010-08-18

Miljöpartiet har lämnat en motion

Till Lekebergs kommun. Vi glädjer oss åt att miljöpartiet stödjer oss. "Miljöpartiet de gröna i Lekeberg vill att vindkraftprojektet Kronoberget skall läggas ner. De anser att kommunen skall använda sin vetorätt och stoppa det"

 

 

2010-08-13

Ett bildgalleri över den natur som om något år riskerar att bli ett industriområde.

 Här har vi dokumenterat den natur som om något år kommer att vara rejält förändrad, och sannolikt till stor del otillgänglig för oss naturälskare. Detta får inte ske. Njut av naturen! Nu finns alla bilder med

 

2010-08-13

PASSA PÅ!

De som har möjlighet, besök då Elim i Hackvad den 26 augusti för möjlighet till utfrågning av lokalpolitikerna. Här är länken till NA:s artikel på nätet.

 

 

2010-08-13

Vad händer med värdet på fastigheterna i närheten av vindkraftverk?

Föreningen Svenskt Landskapsskydd kallar till presskonferens 19 augusti och redogör där för möjligheterna till stöd, rättsskydd, för grannar till vindkraftverk. Hemsidan kommer du till här

 

2010-08-11

Bestickning/mutbrott är det

När kommunerna kräver betalt för att tillåta vindkraftverk framgår det av en artikel i SVD i r. Det är väl då rimligen bestickning även när Stena utlovar pengar för att slippa mothugg

Sven E

 

2010-08-09

Kom på familjefest och hjälp till!

På lördag den 14/8 arrangerar Mullhyttans IF:s en Familjefest på Åsavallen i Mullhyttan. De har bett oss att informera om vindkraften i samband med detta. De av er som vill och har möjlighet att ställa upp och informera om våra synpunkter får jättegärna hjälpa oss göra det! 

 

Om du vill hjälpa till, ring Sven på 0708-623 823 eller maila påsven.ekholm@home.se

 

Det kanske är den största möjligheten vi har att få informera politikerna, de kommer säkerligen vara mottagligare efter hårda duster på fotbollsplanen

 

2010-08-10

Forumet öppet!

Vi har sedan länge växt ur vår gästbok, och nu är det dags: Välkomna till vårt nyöppnade forum, där vi får helt andra möjligheter att diskutera med varandra! Jag ber dock om överseende med eventuella barnsjukdomar som kan ha slunkit igenom.

Gästboken är fortfarande öppen för den som vill.

-Christer

 

Välkomna att registrera er som användare av Rädda Lekebergs forum!

 

2010-08-06

I går hade nätverket ett möte. Vi har varit lite inaktiva under juli, men nu drar vi igång igen.

Har räknat namnunderskrifter på de listor som jag fått tillbaka. 700 stycken

underskrifter hittills! Vi fortsätter namninsamlingen. Hör av er om ni vill ha fler tomma listor.

Lite kuriosa, om vi bildat ett parti före mars månad i år så hade vi med 700 röster kunnat få 6-7 mandat i kommunalfullmäktige.

Något att tänka på för politikerna! (Jag vet att alla inte har rösträtt i kommunen, men ändå - vi är många!)

 

2010-08-04

Radioreportage om vindkraften i P1 i dag. Länk här

Läs gärna kommentarerna också.

 

2010-07-25

I Lillhärdal har man gjort en faktaspäckad liten broschyr.

Läs och begrunda

 

2010-07-20

"Vindkraftkarlarna hotar vårt kulturarv"

Så skriver Elisabeth von Brömsen i Expressen idag. Hon anlägger ett kulturhistoriskt perspektiv på vindkraftens problematik, och skriver bland annat så här:

 

"Men vindkraftsparkerna lägger en "död hand" över stora områden. Vägnät för tung trafik anläggs, skogen avverkas. Buller och riskområden gör att marken blir industriområde och allemansrätten sätts ur spel. Inte ens skyddade och kulturhistoriskt intressanta områden skonas."

 

Läs hela artikeln på expressen.se här!

 

 

2010-07-02

Lite argument för/mot de som är övertygade om fördelarna med Industriell vindkraft

Jag har uppfattat att man från politiker och vindkraftförespråkare har ansett att det är trams och löjligt att hävda att allemansrätten släcks ut när vindkraftverken byggs. Nå, nu kan vi visa på följande. Olyckor händer med vindkraft, i vintras inom ett par dagar så raserades vindkraftverksvingar både i Sverige och Danmark. Även i Norgehänder det olyckor. Att tillverkarna tar det på allvar har vi sagt förut, här får ni information om att det inte är taget helt ur luften. Vestas säkerhetsföreskrifter kräver följande:

 

"Do not stay within a radius of 400 m (1300 ft) from the turbine unless it is necessary. If you have to inspect an operating turbine from the ground do not stay under the rotor plane but observe the rotor from the front."

 

De här uppgifterna gör att jag bedömer risken för att allemansrätten blir en chimär. Vad säger Naturskyddsföreningen? Sixtorpsatsningen kan ni nog skrinlägga! Tag de här riskerna på allvar. 

 

-Sven Ekholm

 

2010-07-01

Politiker - var står ni?

Som en gäst skrivit, vilka ska vi rösta på som inte vill ha vindkraften i vår natur?

 

Var står Centern?

Var står Moderaterna?

Var står Folkpartiet?

Var står Socialdemokraterna?

Var står Kristdemokraterna?

Var står Vänsterpartiet?

 

Före valet måste vi få besked.

 

Nu har vi fått klara besked från två partier, nämligen Framtidspartiet och Miljöpartiet. De är emot vindkraftverken här i Södra Kilsbergen. Vi väntar på fler besked med spänning!

 

 

2010-06-30

Samrådsunderlag!

Samrådsunderlaget för projekt Kronoberget har nu inkommit till Länsstyrelsen, och vi har sett till att få tag i en kopia för att den ska nå så många som möjligt. Ni kan läsa och kommentera dokumentet här.

Lämna gärna kommentarer om vad just DU tycker är viktigt!

 

 

 2010-06-30

Rapport från Svampenmötet

På vårt möte på Svampen som gav oss många nya idéer och infallsvinklar fick vi ett stöd ifrån Kilsbergsfrämjandet, som inför mötet hade förberett denna pressrelease. Det gläder oss i nätverket mycket och ger oss mod och ork att fortsätta arbetet. Vi är oerhört tacksamma för stödet och tackar särskilt Helge Hagberg och Carl Anders Lindstén som båda deltog vid mötet. Stena har nu lämnat in en ansökan om att få sätta upp 25 vindkraftverk och Länsstyrelsen måste få synpunkter senast 17 juli. Samrådsmöte mellan kommunen och Stena, där vi medborgare inte får närvara kommer att ske den 17 augusti. Vi återkommer här om någon dag med mer info och vad vi kan göra mot detta.

 

För nätverket

Sven Ekholm

 

 

2010-06-29

Svanarna drabbas hårt

Detta flygblad har distribuerats i stora delar av de berörda områdena av en bekymrad fågelvän - vi publicerar det här med hans godkännande och uppmaning att sprida det så mycket som möjligt!

 

Klicka på bilden för en större version!

 

 

2010-06-27

Energibolagen kräver: 
-Bygg ut vattenkraften nu!

Företrädare för Svensk Energi, branschorganisationen för Sveriges elleverantörer, menar nu att vattenkraften måste byggas ut för att klara av att kompensera för vindkraftverkens oförmåga att leverera kraft när det blåser för mycket, för lite, eller när det är för kallt. Man ställer sig försiktigt frågan varför vindkraftverken ens då skall byggas, om nu vattenkraften ändå måste kunna täcka upp vindkraftens produktion?

-Sven Ekholm

 

 

2010-06-20

Möte den 29:e juni kl. 18:30

Den 29:e juni träffas vi igen, denna gång uppe i Örebros 52 meter höga vattentorn Svampen. Läs mer här.

 

2010-06-20

Oro för krav på instängslad vindkraft

Sveriges Radio Västerbotten rapporterar om hur EU:s bestämmelser om maskiner påverkar vindkraftverk.

 

2010-06-20

Australiska ABC rapporterar om hur vindkraftverk påverkar hälsan för närboende

Boende nära kraftverken flyr området efter att en kraftverkspark etablerats.Se inslaget här.

 

 

Rapport från mötet

Tack till alla som kom till Mullhyttans skola i tisdags!

 

Tisdag den 8 juni kl 19 hölls ett möte i matsalen i Mullhyttans skola med rubriken "Var står politikerna i frågor som rör Mullhyttan?". Representater från Nätverket fanns med på mötet för att ställa frågor till politikerna om vindkraftsfrågan.

 

Nu har vi varit på möte med politikerna i Mullhyttans Skola. Det var ett möte där vi innan blev tillsagda att mötet inte fick enbart handla om vindkraften, vilket vi såklart respekterade. Det fascinerande med mötet var att politikerna och andra åhörare gång på gång förde fram budskapet att Mullhyttan och därmed Lekeberg måste växa och den enda egentliga källan till tillväxt ansågs av de talande vara turism och därvidlag naturturism. Det förde många in på frågan om vindkraftsbygget som ju skulle sabotera möjligheterna till naturturism. Vi är plötsligt mer positiva till vad kommunledningen säger, även om jag som har vana av rikspolitiker i andra sammanhang är rädd för att jag är naiv. Dock verkar det som om flera av de ledande politikerna har själva flyttat till Lekeberg för dess natur, vilket givetvis gynnar vår sak.

-Sven Ekholm

 

Varför vi säger Nej till Industriell Vindkraft

Här finns en skriftlig redogörelse av de argument som vi presenterade på informationsmötet i maj, samt mycket mer!

 

Bilder finns nu uppe från mötet den 29:e Maj!

Här hittar du dem!

 

Tvärsnytt sände den 31:a Maj ett inslag om hur Stena Renewable betalar lokala föreningar.

 

I filmen illustreras också mycket bra hur enorma dessa anläggningar kommer att bli.

Tyvärr är denna fil ej längre tillgänglig på SVT

 

Gå med i vår Facebook-grupp!

Nu finns en grupp för oss som stöder Nätverket och vill rädda Lekeberg!

 

 

Mötet den 29:e Maj gick över förväntan

Informationsmötet som hölls Lördag den 29:e Maj bevistades av många fler än förväntat, vilket vi givetvis är jätteglada över! Bilder och mer information om vad mötet handlade om finns här.

 

 

Vindkraft på bekostnad av vår boendemiljö?

Stena planerar att bygga över 20 stycken vindkraftverk i Lekebergs kommun.

 

Dessa kraftverk ska bli upp till 200 meter höga och placeras på en tidigare obebyggd plats.

 

Vad medför detta för oss grannar i trakten?

 

Kommer vi att se dem? -Ja, förmodligen.

 

Kommer vi att höra dem? -Ja, förmodligen.

 

Kommer vi att kunna vistas omkring dem? -Jag hoppas vi slipper det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraftverken som planeras är verk med kapacitet för 2-4 Megawatt, och blir mer än tre gånger högre än Svampen i Örebro. Det minsta vindkraftverket på bilden är i storlek motsvarande det som står på gärdet norr om Fjugesta, det näst största är ett som står vid Hammarsundsbron utanför Askersund och det största är det som nu planeras. Svampen har ni alla sett och de symboliskt ritade träden motsvarar de högsta träden i skogen.